Ogłoszenia 30 kwietnia 2023

Ogłoszenia 30 kwietnia 2023

Dziś przypada 4. niedziela wielkanocna. W czytanym fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, słyszymy o konieczności posłuszeństwa wobec Boga; mówi o tym apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym do mieszkańców Jerozolimy. Jego żarliwe i autentyczne świadectwo...

Ogłoszenia 23 kwietnia 2023

Ogłoszenia 23 kwietnia 2023

Dziś przypada 3. niedziela wielkanocna obchodzona w Polsce jako Niedziela biblijna. W czasie wędrówki uczniów zmierzających do Emaus, idący z nimi Jezus uczy umiejętności odczytywania historii życia w świetle słowa Bożego. W sytuacjach pytań, dylematów moralnych,...

Ogłoszenia 16 kwietnia 2023

Ogłoszenia 16 kwietnia 2023

Dziś przypada 2. niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Niezwykle wymowne i pouczające dla nas jest spotkanie Jezusa z Apostołem Tomaszem, którego określamy niewiernym. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy apostołowie mieli trudności z uwierzeniem, że staje...

Ogłoszenia 9 kwietnia 2023

Ogłoszenia 9 kwietnia 2023

Triduum Paschalne ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Docierają do nas słowa radosnego i pełnego nadziei orędzia zmartwychwstania. Jest ono głoszeniem Dobrej Nowiny, że życie jest mocniejsze niż śmierć,...

Ogłoszenia 2 kwietnia 2023

Ogłoszenia 2 kwietnia 2023

Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Byli pod krzyżem i tacy, którzy wytrwali przy Jezusie do końca: Jego Matka, Jan, Maria Magdalena, Weronika i pewnie wielu innych, o których zapis ewangeliczny milczy. Intuicją swojego serca wyczuwali, że po prostu...

Ogłoszenia 26 marca 2023

Ogłoszenia 26 marca 2023

Ewangelia wspomina dwukrotnie o łzach Chrystusa. Jezus zapłakał nad Jerozolimą, widząc karę, która niszczy to miasto za to, że nie poznało czasu swojego nawiedzenia (Łk 19, 44), za to, że odrzuciło Mesjasza. Drugi raz Jezus zapłakał, o czym słyszymy w Ewangelii 5....

Ogłoszenia 19 marca 2023

Ogłoszenia 19 marca 2023

Dziś 4. niedziela okresu przygotowania paschalnego. Scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia wskazuje na wiarę będącą wspaniałym, nowym wzrokiem danym człowiekowi od Boga. Dzięki tym oczom możemy poznawać otaczającą nas rzeczywistość w zupełnie innym wymiarze. Mamy...

Ogłoszenia 12 marca 2023

Ogłoszenia 12 marca 2023

Dziś Chrystus pragnie nam objawić, że to On jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem człowieka. Każde spotkanie z Nim może przemienić nasze życie i uczynić nas świadkami Jego miłości. Posłuchajmy sercem głosu Jezusa, który chce nam dawać wodę, która przybliża nas do...

Ogłoszenia 5 marca 2023

Ogłoszenia 5 marca 2023

Dziś 2. niedziela Wielkiego Postu. Góra Przemienienia jest miejscem, gdzie człowiek na nowo zachwyca się Chrystusem, na nowo w sposób całkowicie świadomy wybiera Go jako Pana swojego życia. W świetle blasku pełni chwały Chrystusa, człowiek doznaje poczucia zachwytu. Z...

Ogłoszenia 26 lutego 2023

Ogłoszenia 26 lutego 2023

Centralną postacią Ewangelii 1. niedzieli Wielkiego Postu jest Jezus. Wpierw ukazany jako Ten, który wyprowadzony przez Ducha idzie zmierzyć się z diabłem, a na końcu występuje w towarzystwie usługujących Mu aniołów. Mamy więc do czynienia z radykalną zmianą: Jezus z...

Ogłoszenia 30 kwietnia 2023

Ogłoszenia 30 kwietnia 2023

Dziś przypada 4. niedziela wielkanocna. W czytanym fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, słyszymy o konieczności posłuszeństwa wobec Boga; mówi o tym apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym do mieszkańców Jerozolimy. Jego żarliwe i autentyczne świadectwo...