Ogłoszenia 12 marca 2023

mar 21, 2023 | Ogłoszenia

Dziś Chrystus pragnie nam objawić, że to On jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem człowieka. Każde spotkanie z Nim może przemienić nasze życie i uczynić nas świadkami Jego miłości. Posłuchajmy sercem głosu Jezusa, który chce nam dawać wodę, która przybliża nas do Niego. Jesteśmy wezwani, aby na nowo odkryć sens naszego chrześcijańskiego życia, które rozpoczęło się w chrzcie, i jak Samarytanka dawać naszym braciom świadectwo radości, opowiadając o tym, jak wiele cudownych rzeczy potrafi czynić Bóg w naszym sercu.

Zapraszam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.

  • Droga Krzyżowa wraz z kazaniem pasyjnym w piątki po Mszy św. wieczornej. Wierny, który odprawi pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Wypominki za naszych zmarłych, których chcemy polecać podczas Drogi Krzyżowej, można składać w zakrystii.
  • Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele, 20 minut przed każdą Mszą świętą.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę, składane ofiary i troskę o naszą świątynię.

Niech nas umacnia i prowadzi Boże błogosławieństwo w kolejnym tygodniu Wielkiego Postu.

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

27 maja 2023 roku dla naszej leszniańskiej parafii przejdzie do historii. Po około 100 latach, właśnie dziś, nasz parafianin Bartłomiej Pluta otrzymał z rąk Bp Romana Pindla święcenia kapłańskie, wchodząc tym samym w grono prezbiterium Kościoła Bielsko-Żywieckiego. To...