Ogłoszenia 5 marca 2023

mar 6, 2023 | Ogłoszenia

Dziś 2. niedziela Wielkiego Postu. Góra Przemienienia jest miejscem, gdzie człowiek na nowo zachwyca się Chrystusem, na nowo w sposób całkowicie świadomy wybiera Go jako Pana swojego życia. W świetle blasku pełni chwały Chrystusa, człowiek doznaje poczucia zachwytu. Z tego właśnie powodu Kościół kieruje nasze spojrzenie na górę Tabor w okresie wielkopostnym, kiedy podejmujemy trud nawrócenia, czyli wejścia na drogę zawierzenia Bożemu słowu na wzór Abrahama. Niejednokrotnie będzie to droga trudu i wyrzeczenia. Chodzi o to, abyśmy korzystając ze świadectwa Piotra, Jakuba i Jana, przypomnieli sobie nasze „góry Tabor”, czyli te niezwykle ważne w życiu duchowym momenty, w których Bóg objawił się nam w sposób oczywisty.

Dziś rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. Witamy w naszej wspólnocie Ks. Adama Bieńka. Nauki rekolekcyjne w niedzielę podczas Mszy św. oraz w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 18:00. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa!

Zapraszam też do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.

  • Droga Krzyżowa wraz z kazaniem pasyjnym w piątki po Mszy św. wieczornej. Wierny, który odprawi pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Wypominki za naszych zmarłych, których chcemy polecać podczas Drogi Krzyżowej, można składać w zakrystii.
  • Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele, 20 minut przed każdą Mszą świętą.

Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku chcą przystąpić do pierwszej Komunii Świętej, odbędzie się w przyszłą niedzielę, 12 marca, po Mszy Świętej o godz. 10:30.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę, składane ofiary i troskę o naszą świątynię.

Niech nas umacnia i prowadzi Boże błogosławieństwo w tym szczególnym okresie duchowej odnowy.

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...