Ogłoszenia 19 lutego 2023

Ogłoszenia 19 lutego 2023

Słowo Boże 7. niedzieli zwykłej pyta o jedną z fundamentalnych zasad: jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? (Mt 5, 46). Wtedy niczym nie różnimy się od innych, którzy zachowują się zgodnie z normą oko za oko. Miłość...

Ogłoszenia 12 lutego 2023

Ogłoszenia 12 lutego 2023

W liturgii 6. niedzieli zwykłej ewangelista Mateusz zestawia przymierze zawarte na górze Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał Boskie Prawo, z przymierzem, które zostało ogłoszone w Kazaniu Jezusa na Górze Błogosławieństw. W treści Jezus nawiązuje do Dekalogu, domaga się...

Ogłoszenia 5 lutego 2023

Ogłoszenia 5 lutego 2023

Prawda Ewangelii nie obawia się żadnych wątpliwości, tak jak prawdziwe złoto nie boi się żadnej próby, bo dopiero one objawiają pełną ich wartość. To do nas należy zadanie, aby ludziom wpatrzonym w to, co widzialne, ukazywać istnienie wartości duchowych. Jeśli...

Ogłoszenia 29 stycznia 2023

Ogłoszenia 29 stycznia 2023

Dziś przypada 4. niedziela zwykła. Liturgia daje nam Bożą lekcję na temat pokory. Być pokornym nie oznacza, że zawsze i wobec wszystkiego będziemy zachowywali postawę milczenia, a inni będą nam ciągle dokuczać. Pan Jezus sam wybrał drogę pokory i Jego Kościół kroczy...

Ogłoszenia 22 stycznia 2023

Ogłoszenia 22 stycznia 2023

Dziś 3. niedziela zwykła, obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Czasem trudno nam przeżywać radość z przynależności do jednego Kościoła. Ten, kto odkrył tę prawdę, odnajduje się w Kościele jak w kochającej się rodzinie. Ponieważ jest to rodzina złożona z ludzi...

Ogłoszenia 15 stycznia 2023

Ogłoszenia 15 stycznia 2023

W 2. niedzielę zwykłą, słowo Boże przywołuje postać Jana Chrzciciela, który uczy nas odpowiedzialnego spojrzenia na samych siebie i przestrzega przed opiniami pochopnymi, powierzchownymi, płytkimi, bo one są częściowe, fragmentaryczne. Postawa Jana wobec Jezusa...

Ogłoszenia 8 stycznia 2023

Ogłoszenia 8 stycznia 2023

Przypadające dziś święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, jest okazją do refleksji nad sakramentem chrztu świętego, rozumianym jako znak zbawczej ingerencji Boga w życie człowieka, na jego wyraźną prośbę i za jego zgodą. Wchodząc do...

OGłoszenia 1 stycznia 2023

OGłoszenia 1 stycznia 2023

Kościół chce, abyśmy nowy rok rozpoczynali pod czujną i czułą zarazem opieką Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W swojej odwiecznej opatrzności Bóg zaplanował, że Jego miłość i błogosławieństwo spływa na nas także przez innych ludzi. Iluż z nich, spośród tych, których...

Ogłoszenia 25 grudnia 2022

Ogłoszenia 25 grudnia 2022

Żyjemy w świecie, gdzie doświadczamy ludzkich słabości, napotykamy na zachowania będące przejawem braku mądrości. Żyjemy w świecie, w którym wciąż brakuje nam czasu, aby zaangażowanie zawodowe i pozostałe obowiązki pogodzić z modlitwą i odpowiedzialnością za rodzinę....

Ogłoszenia 18 grudnia 2022

Ogłoszenia 18 grudnia 2022

Istnieje przekonanie, że tam, gdzie jest obecny Pan Bóg, to zawsze wszystko jest jasne i pewne. Prawda dzisiejszej Ewangelii jakby temu przeczy. Pan Bóg mógł przecież wcześniej posłać anioła, mógł przygotować Józefa na spotkanie z powracającą od Elżbiety Maryją i nie...

Ogłoszenia 23 kwietnia 2023

Ogłoszenia 23 kwietnia 2023

Dziś przypada 3. niedziela wielkanocna obchodzona w Polsce jako Niedziela biblijna. W czasie wędrówki uczniów zmierzających do Emaus, idący z nimi Jezus uczy umiejętności odczytywania historii życia w świetle słowa Bożego. W sytuacjach pytań, dylematów moralnych,...