Ogłoszenia 30 kwietnia 2023

kwi 30, 2023 | Ogłoszenia

Dziś przypada 4. niedziela wielkanocna. W czytanym fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, słyszymy o konieczności posłuszeństwa wobec Boga; mówi o tym apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym do mieszkańców Jerozolimy. Jego żarliwe i autentyczne świadectwo o Zmartwychwstałym poruszyło słuchaczy. Byli przejęci – w sensie pozytywnym – tym, co usłyszeli, dlatego stawiają pytania: Cóż mamy czynić, bracia? (Dz 2, 37). Odpowiedź jest jednoznaczna: Nawróćcie się i niech każdy ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa (Dz 2, 38). Od tego momentu rozpoczyna się bowiem nowa rzeczywistość, po przekroczeniu bramy chrzcielnej prowadzącej do wspólnoty Kościoła, wszystko wygląda inaczej: bezkresne, obfite, Boże pastwisko; bezpieczeństwo i niczym niezakłócony spokój.

Rozpoczyna się Tydzień modlitwy o powołania do służby w Kościele. Adres i warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego można znaleźć na stronie internetowej naszej Parafii.

Liturgiczne obchody rozpoczynającego się tygodnia.

  • W poniedziałek, 1 maja, przypada wspomnienie dowolne św. Józefa, rzemieślnika. Módlmy się o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy, pamiętajmy także o tych, którzy zostali pracy pozbawieni.
  • We wtorek, 2 maja, wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.
  • W środę, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
  • W czwartek, 4 maja, wspomnienie św. Floriana, męczennika.
  • W sobotę, 6 maja, święto świętych apostołów Filipa i Jakuba.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

  • W czwartek módlmy się za kapłanów i osoby życia konsekrowanego, a także prośmy o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele.
  • W piątek oddamy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:15, prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.
  • W sobotę uczcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo Różańcowe o godz. 7:30, prowadzi Żywy Różaniec.

Odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną w  sobotę, od godz. 11:30.

Rozpoczynamy maryjne nabożeństwa majowe, które w naszym kościele odprawiane będą po Mszach Świętych.

W przyszłą niedzielę, 7 maja, składka przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii.

Z wielką radością pragnę zawiadomić, że 27 maja 2023 roku, o godzinie 10:00, w kościele katedralnym Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, diakon Bartłomiej Pluta, otrzyma święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Romana Pindla, Biskupa Bielsko-Żywieckiego. Dla chętnych Parafian, możliwość dojazdu autokarowego spod naszego kościoła (zgłoszenia w zakrystii do 7 maja).

Mszę Świętą Prymicyjną odprawi w kościele parafialnym Świętego Marcina w Lesznej Górnej, 28 maja 2023 roku o godz. 10:30. Otoczmy szczególną modlitwą diakona Bartłomieja, w tych ostatnich tygodniach przygotowań do święceń kapłańskich.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i składane ofiary.

Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas do radosnego przeżywania okresu wielkanocnego.

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...