Ogłoszenia 23 kwietnia 2023

kwi 30, 2023 | Ogłoszenia

Dziś przypada 3. niedziela wielkanocna obchodzona w Polsce jako Niedziela biblijna. W czasie wędrówki uczniów zmierzających do Emaus, idący z nimi Jezus uczy umiejętności odczytywania historii życia w świetle słowa Bożego. W sytuacjach pytań, dylematów moralnych, wątpliwości w wierze, problemów i trudnych sytuacji dnia codziennego, warto przywoływać Boże Objawienie spisane na kartach Biblii. W świetle Bożego nauczania wszystko nabiera innego obrazu. Pismo święte pozwala zrozumieć znaczenie faktów, także tych bolesnych, z życia Jezusa, Kościoła i naszych doświadczeń.

Liturgiczne obchody rozpoczynającego się tygodnia.

  • W poniedziałek, 24 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
  • We wtorek, 25 kwietnia, święto św. Marka, ewangelisty.
  • W sobotę, 29 kwietnia, święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Jest to zarazem Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.

W środę, 26 kwietnia, Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy obchodzi 31. rocznicę święceń biskupich. Pamiętajmy w modlitwach o osobie pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego.

W przyszłą niedzielę, 30 kwietnia, z bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Z wielką radością pragnę zawiadomić, że 27 maja 2023 roku, o godzinie 10:00, w kościele katedralnym Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, diakon Bartłomiej Pluta, otrzyma święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Romana Pindla, Biskupa Bielsko-Żywieckiego. Dla chętnych Parafian, możliwość dojazdu autokarowego spod naszego kościoła (zgłoszenia w zakrystii do 7 maja).

Mszę Świętą Prymicyjną odprawi w kościele parafialnym Świętego Marcina w Lesznej Górnej, 28 maja 2023 roku o godz. 10:30. Otoczmy szczególną modlitwą diakona Bartłomieja, w tych ostatnich tygodniach przygotowań do święceń kapłańskich.

Zgodnia z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla naszego kościoła, podczas nabożeństw i Mszy świętych na chórze może przebywać tylko organista. Wiernym nie wolno przebywać w tym czasie na chórze.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i składane ofiary.

Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas do radosnego przeżywania okresu wielkanocnego.

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...