Kancelaria

Kontakt

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. MARCINA W LESZNEJ GÓRNEJ

Leszna Górna, Ul. Główna 47, 43-445 Dzięgielów

tel: 790 300 179

 

Godziny Urzędowania

Kancelaria czynna jest:

W piątek: 18:30 – 19:00

W sobotę: 8:30 – 9:00

Telefon: 790 300 179

 

Chrzest

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

  • Zgodnie z nauczaniem Kościoła, przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat (-ka). Przygotowanie można rozpocząć w wieku 13 lat.
  • Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to podstawa. Bez tego nie ma mowy o przygotowaniu, ani tym bardziej o przyjęciu tego wielkiego daru jakim jest sakrament bierzmowania. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej. Nie da się bowiem dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiary bez znajomości Boga , w którego i któremu się wierzy.
  • Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania

  • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest udowodnić księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie oraz Księdzu Proboszczowi Parafii swojego zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie. Dodatkowo wymagana jest znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego.
  • Świadek do sakramentu bierzmowania musi poświadczyć odpowiednim pismem z parafii zamieszkania, że jest praktykującym katolikiem i może pełnić posługę świadka.
  • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

Link do strony z katechezami

Pokuta i Pojednanie

Możliwość spowiedzi świętej przed każdą Mszą świętą

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C. (3 egz. – ważność pół roku)
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka
7. Nauki przedślubne
8. 3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

Namaszczenie Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jak dotyk miłości samego Boga. To Bóg poprzez prosty gest namaszczenia Olejem Chorych i słowa modlitwy, pragnie wspierać człowieka w jego chorobie i starości. Swoją mocą chce uzdrawiać jego ciało i duszę. Pragnie podnosić go na duszy i wlewać w jego serca nadzieję, że nawet starość i cierpienie ma w całościowym planie Boga sens.

Chorych i starszych parafian, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą oraz Sakrament Namaszczenia można zgłaszać w zakrystii po Mszy świętej.

Składanie ofiar

Regulamin składania ofiar

  1. Ofiary na parafie składane są dobrowolnie i przekazywane na cele parafialne.
  2. W tytule przelewu można wpisać: Ofiara na cele kultu religijnego. Można wtedy taką ofiarę odpisać od podatku.
  3. W razie jakichkolwiek problemów ze złożeniem ofiary lub koniecznością zmiany prosimy o kontakt z parafią:

tel: 790 300 179

mail: leszna@duszpasterstwa.bielsko.pl

Dane Kontaktowe Parafii:

Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Lesznej Górnej
ul. Główna 47
43-445 Dzięgielów

NIP: 5482668092
REGON: 243683901

Za wszystkie składane ofiary serdecznie dziękujemy.

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

27 maja 2023 roku dla naszej leszniańskiej parafii przejdzie do historii. Po około 100 latach, właśnie dziś, nasz parafianin Bartłomiej Pluta otrzymał z rąk Bp Romana Pindla święcenia kapłańskie, wchodząc tym samym w grono prezbiterium Kościoła Bielsko-Żywieckiego. To...