Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Rok 2021

Od początku lipca do końca listopada bieżącego roku parafia przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizuje projekt Pełna konserwacja trzech osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych.

Celem projektu jest kompleksowa konserwacja trzech osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych, których zapisy są świadectwem bogatego życia codziennego w parafii przed trzystu laty.

Wartość prowadzonych prac to 57 540 złotych, z czego 51 540 zł (89,57%) pokryte zostanie ze środków przyznanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach programu Wspieranie działań archiwalnych 2021.  

 

 

ROK 2018

Od sierpnia do końca października bieżącego roku parafia przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizowała projekt Pełna konserwacja dwóch rękopisów oprawnych – księgi chrztów (sygn. APLG 20) oraz księgi kasowej (sygn. APLG 119).

Celem projektu była kompleksowa konserwacja dwóch osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych, których zapisy są świadectwem bogatego życia codziennego w parafii przed trzystu laty. Podczas konserwacji księgi kasowej (sygn. APLG 119) w oprawach odnaleziono kilkadziesiąt kart z zapisem nutowym oraz ręcznie malowanych kart do gry. Sklejone ze sobą stanowiły materiał wzmacniający karty oprawy.Wstępne rozpoznanie dokonane przez muzykologa wskazuje, że utwory pochodzą z dwóch pierwszych dekad XVIII stulecia.

Wartość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 42 500 złotych. Zadanie zostało sfinansowane w 88,24% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2018. II nabór, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia obiektów wykonane przed konserwacją, w trakcie prac konserwatorskich oraz po konserwacji

Księga chrztów (APLG 20) przed i po konserwacji

Księga kasowa (APLG 119) przed i po konserwacji

W trakcie prac konserwatorskich

ROK 2017

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

27 maja 2023 roku dla naszej leszniańskiej parafii przejdzie do historii. Po około 100 latach, właśnie dziś, nasz parafianin Bartłomiej Pluta otrzymał z rąk Bp Romana Pindla święcenia kapłańskie, wchodząc tym samym w grono prezbiterium Kościoła Bielsko-Żywieckiego. To...