Bierzmowanie

Przygotowanie do sakrmentu bierzmowania, wymaga nie tylko wiary, która jest osobową relacją z Bogiem, potrzebna jest również znajomość prawd Kościoła Rzymskokatolickiego wyrażona w katechizmie. Dlatego zapraszam do wysłuchania poniższych katechez w ramach przygotowania.

Słuchając katechez przygotuj sobie papier i coś do pisania. Swoimi słowami zapisz trzy rzeczy, które według Ciebie są najważniejsze.

Katecheza – notatka

Katechezy można znaleźć na:

Spotify

Apple Podcast

Google Podcast

Anchor

Poniżej znajdują się wszystkie katechezy

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...