Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ROK 2017

Projekt „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

W 2017 roku w ramach współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie programów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zrealizowaliśmy zadanie pt.  „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

Zadanie miało na celu dokończenie podstawowego zabezpieczenia archiwum parafialnego, odkrytego w trakcie przygotowań do niedawnego remontu domu parafialnego oraz poddanie konserwacji zachowawczej drugiej chronologicznie księgi zgonów, rejestrującej dane z lat 1707 – 1800.

W ramach projektu zabezpieczono dwie księgi rękopiśmienne oraz 127 jednostek luźnych rękopisów i druków z okresu XVIII – XX w.  Zostały one dokładnie oczyszczone, wyprostowane i umieszczone w przystosowanych obwolutach, teczkach i pudłach z tektury bezkwasowej.

Ze względu na mniejszą niż wnioskowano dotację, nie przeprowadzono konserwacji zachowawczej drugiej księgi zgonów.

Projekt dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...