Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ROK 2017

Projekt „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

W 2017 roku w ramach współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie programów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zrealizowaliśmy zadanie pt.  „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

Zadanie miało na celu dokończenie podstawowego zabezpieczenia archiwum parafialnego, odkrytego w trakcie przygotowań do niedawnego remontu domu parafialnego oraz poddanie konserwacji zachowawczej drugiej chronologicznie księgi zgonów, rejestrującej dane z lat 1707 – 1800.

W ramach projektu zabezpieczono dwie księgi rękopiśmienne oraz 127 jednostek luźnych rękopisów i druków z okresu XVIII – XX w.  Zostały one dokładnie oczyszczone, wyprostowane i umieszczone w przystosowanych obwolutach, teczkach i pudłach z tektury bezkwasowej.

Ze względu na mniejszą niż wnioskowano dotację, nie przeprowadzono konserwacji zachowawczej drugiej księgi zgonów.

Projekt dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

Święcenia kapłańskie księdza Bartłomieja

27 maja 2023 roku dla naszej leszniańskiej parafii przejdzie do historii. Po około 100 latach, właśnie dziś, nasz parafianin Bartłomiej Pluta otrzymał z rąk Bp Romana Pindla święcenia kapłańskie, wchodząc tym samym w grono prezbiterium Kościoła Bielsko-Żywieckiego. To...