Dyżury

Koszenie trawy na cmentarzu i wokół kościoła – dyżury


Kwiecień 2024: ul. Główna 8, 40 – 18, ul. Spacerowa 3 – 1, ul. Graniczna, ul. Mołczyn, ul. Pasieczna

Maj 2024: ul. Potok, ul. Główna 83 – 104, ul. Podlesie, ul. Leśna, ul. Górska

Czerwiec 2024: ul. Turystyczna 10, ul. Miodowa 1 – 12, ul. Wesoła, ul. Miodowa 17 – 22, ul. Główna 46 – 48

Lipiec 2024: ul. Główna nr 50, ul. Spacerowa, ul. Lipowa, ul. Kropiowiecka, ul. Słoneczna, ul. Główna 69 – 86

Sierpień 2024: ul. Główna 8, 40 – 18, ul. Spacerowa 3 – 1, ul. Graniczna, ul. Mołczyn, ul. Pasieczna

Wrzesień 2024: ul. Potok, ul. Główna 83 – 104, ul. Podlesie, ul. Leśna, ul. Górska

Październik 2024: ul. Turystyczna 10, ul. Miodowa 1 – 12, ul. Wesoła, ul. Miodowa 17 – 22, ul. Główna 46 – 48

Listopad 2024: ul. Główna nr 50, ul. Spacerowa, ul. Lipowa, ul. Kropiowiecka, ul. Słoneczna, ul. Główna 69 – 86

List KEP w  sprawie ochrony życia

List KEP w sprawie ochrony życia

Umiłowani Siostry i Bracia! Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo...

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...