Dyżury

Koszenie trawy na cmentarzu i wokół kościoła – dyżury


Lipiec 2023: ul. Główna 8, 40 – 18, ul. Spacerowa 3 – 1, ul. Graniczna, ul. Mołczyn, ul. Pasieczna

Sierpień 2023: ul. Potok, ul. Główna 83 – 104, ul. Podlesie, ul. Leśna, ul. Górska

Wrzesień 2023: ul. Turystyczna 10, ul. Miodowa 1 – 12, ul. Wesoła, ul. Miodowa 17 – 22, ul. Główna 46 – 48

Październik 2023: ul. Główna nr 50, ul. Spacerowa, ul. Lipowa, ul. Kropiowiecka, ul. Słoneczna, ul. Główna 69 – 86

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Lista pasterski na rozpoczęcie Roku św. Jana Kantego

Św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę https://youtu.be/krlmWn4kuVg?si=TxP3pA0q2G6Q3WI- Drodzy Bracia i Siostry, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub postaci ustanawia się rocznicę lub rok...

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Msza prymicyjna księdza Bartłomieja

Niedziela 28 maja 2023 roku napełniła naszą wspólnotę parafialna wielką radością. Dziś podczas Mszy świętej o godzinie 10:30 przy ołtarzu stanął kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej, aby sprawować swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię. Pięknie ustrojona...