Ogłoszenia 17 stycznia 2021

Ogłoszenia 17 stycznia 2021

Zachęta Jezusa: Chodźcie, a zobaczycie, dziś adresowana jest do każdego z nas. Jesteśmy bowiem gronem ludzi poszukujących poczucia bezpieczeństwa, oparcia, sensu i celu w życiu. Tak jak uczniowie, także my, znajdujemy to wszystko w Chrystusie. Zatem, pośpieszmy ku...

Ogłoszenia 10 stycznia 2021

Ogłoszenia 10 stycznia 2021

W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po raz kolejny świętujemy przyjście na świat Syna Bożego. On jest posłanym przez Boga Zbawicielem, który mocą Ducha Świętego wyprowadza nas ze zniewolenia i grzechu. Tego Ducha...

Ogłoszenia 3 stycznia 2021

Ogłoszenia 3 stycznia 2021

Dziś przypada 2 niedziela po Narodzeniu Pańskim. Stając wokół ołtarza Chrystusowego dziękujemy za Słowo, które było na początku i o którym wyznajemy, że jest Bogiem. Dzięki składamy Ojcu w niebie, za Jego Syna, którego nam ofiarował. Otwórzmy nasze umysły i serca na...

Ogłoszenia 27 grudnia 2020

Ogłoszenia 27 grudnia 2020

Przypadające dziś święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa uzmysławia nam, że Syn Boży również narodził się i wzrastał w gronie rodzinnym. Doświadczył życia rodzinnego z jego jasnymi, ale także ciemnymi stronami, pełnymi trudności i problemów. Gromadząc się na...

Ogłoszenia 20 grudnia 2020

Ogłoszenia 20 grudnia 2020

W Jezusie Chrystusie Bóg przyszedł do nas, byśmy doświadczyli Jego zbawienia, pomocy i ratunku. Ostatnia, 4. niedziela adwentu przypomina, że Jezus jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Jego obecność z nami jest urzeczywistniana najpełniej w każdej Eucharystii. Niech...

Ogłoszenia 13 grudnia 2020

Ogłoszenia 13 grudnia 2020

Ludzie wierzący żyjący na przestrzeni historii odczuwali, że Pan jest blisko! O tym fakcie przypomina nam 3. niedziela adwentu, która jest czasem adwentowej radości (Gaudete). Zbawiciel świata obdarza nas swoją bliskością: w adresowanym do nas słowie, we wspólnocie...

Ogłoszenia 6 grudnia 2020

Ogłoszenia 6 grudnia 2020

Wiele spraw dnia powszedniego potrafi nas tak bardzo zaabsorbować, że możemy stracić z pola widzenia to, co w życiu istotne. Zbytni aktywizm może zasłonić perspektywę Syna Bożego, posłanego przez Ojca dla naszego zbawienia. Wobec takiej sytuacji dobrze jest, gdy...

Ogłoszenia 29 listopada 2020

Ogłoszenia 29 listopada 2020

1 Niedziela Adwentu 2020 Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy. Na progu adwentowego oczekiwania Kościół stawia przed nami obraz Sądu Ostatecznego, będący perspektywą naszej przyszłości. Mamy...

Ogłoszenia 22 listopada 2020

Ogłoszenia 22 listopada 2020

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Syn Boży zstąpił na ziemię, by założyć królestwo Boże mające charakter powszechny, obejmujące wszystkie...

Ogłoszenia 15 listopada 2020

Ogłoszenia 15 listopada 2020

Jako żywe kamienie duchowej świątyni, przychodzimy do Chrystusa w 33 niedzielę zwykłą, byśmy jako lud odkupiony mogli się z Nim spotkać na sprawowaniu sakramentalnej Ofiary. To On oddala od nas wszystkie przeciwności i leczy nasze choroby. Zbawcze działanie...

Ogłoszenia 17 stycznia 2021

Ogłoszenia 17 stycznia 2021

Zachęta Jezusa: Chodźcie, a zobaczycie, dziś adresowana jest do każdego z nas. Jesteśmy bowiem gronem ludzi poszukujących poczucia bezpieczeństwa, oparcia, sensu i celu w życiu. Tak jak uczniowie, także my, znajdujemy to wszystko w Chrystusie. Zatem, pośpieszmy ku...